Đóng

Tin tức - Tiến độ

03/01/2024

Công văn của UBND TP Phổ Yên đề nghị Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (FOMECO) bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Khu đô thị Việt Hàn

Ngày 18/12/2023 UBND Thành phố Phổ Yên đã gửi công văn đề nghị Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên (FOMECO) bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Khu đô thị Việt Hàn.

Theo công văn, UBND thành phố Phổ Yên yêu cầu Công ty cổ phần cơ khí Phổ Yên phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Phổ Yên tiếp nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công thực hiện dự án trước ngày 31/12/2023. Sau thời gian trên, Công ty CP cơ khí Phổ yên không bàn giao mặt bằng, UBND thành phố Phổ Yên hoàn thiện hồ sơ tiến hành cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

File_20231218_2943-UBND-PYQD_DenghicongtytycophancokhiPhoYen(FOMECO)bangiaomatbangdethuhienduanKDTVietHan