THE GARDEN HILL
CHUNG CƯ 789 XUÂN ĐỈNH
THE GOLDEN PALM
GOLDEN FIELD – MBLAND
CHUNG CƯ CT36 XUÂN LA
KOSMO TÂY HỒ
DOLPHIN PLAZA