Khu đô thị mới Nam Cường – Dương Nội
Khu Dân Cư Đông Tây – Phổ Yên – Thái Nguyên
HATECO 3
HATECO 5
KHU ĐÔ THỊ VIỆT HÀN CITY