Đóng

Tin tức - Tiến độ

10/03/2023

Tin tức: Làm việc với Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam ( VEAM) về việc bồi thường, GPMB diện tích đất của công ty Cổ phần cơ khí Phổ Yên nằm trong mốc GPMB dự án Khu đô thị Việt Hàn

Sáng ngày 9/3, TP Phổ Yên có buổi làm việc với Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) về việc bồi thường, GPMB phần diện tích đất của Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên nằm trong mốc GPMB dự án Khu đô thị Việt Hàn. Đồng chí Bùi Văn Lương – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP dự và chủ trì buổi làm việc, cùng dự có các đ/c trong BTV Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Thành ủy và một số ngành chuyên môn của TP. Dự và làm việc với TP Phổ Yên có ông Nguyễn Khắc Hải – Chỉ tịch Hội đồng quản trị tổng VEAM và Công ty CP Cơ khí Phổ Yên. 

Theo Quyết định số 4197/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị Việt Hàn, UBND thị xã Phổ Yên nay là TP Phổ Yên đã triển khai công tác thu hồi, bồi thường GPMB của dự án với tổng diện tích thu hồi là 38,034 ha, trong đó có trên 34,9 ha là đất nông nghiệp, diện tích còn lại là đất phi nông nghiệp và đất sản xuất kinh doanh. Đến thời điểm này, thành phố đã thực hiện hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư là 36,2 ha. Phần diện tích còn lại chưa thực hiện công tác GPMB do còn có vướng mắc liên quan đến phần diện tích đất cấp cho Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (nơi có khu nhà ở tập thể cho công nhân viên của công ty).

Phát biểu tại Hội nghị, đ/c Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam thống nhất giao cho các ngành chuyên môn TP Phổ Yên xây dựng phương án bồi thường GPMB, nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ (nếu có) cho cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên theo đúng trình tự, công khai theo quy định; đồng thời tổng hợp các nội dung và có văn bản tới Công ty Cổ phần Phổ Yên. Đối với Công ty CP Cơ khí Phổ Yên có trách nhiệm phổ biến, thông tin và vận động toàn thể các hộ công nhân viên đang ở tại khu tập thể chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng phối hợp bàn giao mặt bằng để dự án sớm đi vào hoạt động./.

 

Nguồn: T/h: Dương Thịnh – Nguyễn Hưng https://phoyen.thainguyen.gov.vn/