Đóng

Tin tức - Tiến độ

28/04/2022

Một địa phương có sự hiện diện của Samsung chuẩn bị lên thành phố sớm 2 năm so với kế hoạch?

Theo Nghị quyết 12-NQ/TU, tỉnh Thái Nguyên định hướng xây dựng thị xã Phổ Yên thành một thành phố mới trước 2025. Tuy nhiên chưa đến 5 năm, vào ngày 10/2/2022 trong phiên họp của Uỷ Ban pháp luật, Quốc hội đã đưa ra nhiều nhận định tích cực và tán thành khi xem xét các điều kiện chuyển đổi của thị xã Phổ Yên.

Tiếp giáp thủ đô Hà Nội, thị xã Phổ Yên có vị trí địa lý thuận lợi để trở thành cực tăng trưởng phía Nam của Thái Nguyên. Trong tương lai, đây sẽ là hướng phát triển mũi nhọn mở đường cho các khu vực còn lại tận dụng cơ hội kinh tế, cũng như xúc tiến giao thương với thủ đô hay các tỉnh thành khác.

Để được xét duyệt lên cấp thành phố, ngoài điều kiện về cơ cấu và trình độ kinh tế xã hội, địa phương còn cần xét duyệt các tiêu chuẩn bao gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc… Về dân số, hiện nay thị xã có khoảng 230 nghìn người trên tổng diện tích tự nhiên là 258km2, đạt chuẩn quy mô theo quy định xác lập thành phố.

Phổ Yên hiện đã có 4 phường, dự kiến sẽ thành lập thêm 9 phường mới đảm bảo 65% đơn vị trực thuộc là phường. Tổng cộng có 13/18 đơn vị trực thuộc, 9 xã được lựa chọn và tranh thủ được cơ hội chuyển dịch cấp chính quyền của Phổ Yên bao gồm: Đắc Sơn, Nam Tiến, Tiên Phong, Đông Cao, Tân Phú, Thuận Thành, Hồng Tiên, Tân Hương và Trung Thành.

Trong Tờ trình Chính Phủ về việc thành lập thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên), thị xã đã thể hiện nỗ lực trong cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cũng như chứng minh năng lực phát triển…

Về năng lực kinh tế, trong năm 2019, Phổ Yên duy trì mức độ phát triển từ 25-30%, cân đối thu chi ngân sách trên 6.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm và được xếp vào đô thị loại III.

Theo số liệu thống kê của thị xã Phổ Yên, giá trị sản xuất công nghiệp chiếm trên 92% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu chiếm trên 97% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Năm 2020, ngành công nghiệp địa phương khoảng 6.100 tỷ đồng vượt đến 22% mục tiêu.

Về phát triển công nghiệp địa phương, quy mô khu công nghiệp ở thị xã Phổ Yên được Chính phủ phê duyệt 640km2 và hiện đã lấp đầy khoảng 50%, thu hút 28 dự án FDI (6,7 tỷ USD) và 19 dự án đầu tư trong nước (5.794 tỷ đồng). Đây cũng chính là nơi được chọn đặt nhà máy Samsung Thái Nguyên. Thêm vào đó, thị xã còn 4 cụm công nghiệp, với giá trị gia tăng bình quân 18-27,7%, tạo việc làm cho thêm hơn 5.300 lao động/năm.

Trong quá trình gấp rút hoàn thiện cơ sở thị trường năm 2021, để phát triển các cụm dân cư cũng như triển khai các dự án, Phổ Yên đã đầu tư hơn 420 tỷ đồng để nâng cấp hạ tầng kỹ thuật với 25 công trình. Ngoài ra, các tuyến đường ngang nối liền Quốc lộ 3 vào khu dân cư cũng tiêu tốn khoảng 100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thông tin và kế hoạch lên cấp thành phố của Phổ Yên đã đem lại cho địa phương này rất nhiều làn sóng đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Hiện nay Phổ Yên đã thu hút được các dự án của các tập đoàn lớn đầu tư trên địa bàn như: Vinaconex 3, Kosy Group, Tập đoàn Tiến Bộ, Thái Hưng, Tập đoàn TMS…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kỳ vọng rất lớn về những phát triển hết sức mạnh mẽ của Phổ Yên, mong đây sẽ là động lực đẩy mạnh năng lực của toàn tỉnh Thái Nguyên. Trong quá trình gấp rút hoàn thiện các sắp xếp trong bộ máy chính quyền hay củng cố hạ tầng, Phổ Yên vẫn là địa điểm phát triển kinh tế đầy tiềm năng cho nhiều bộ phận đầu tư trong và ngoài nước.

Hạc San

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị